Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή Οινοποιείου «Φίλια Γη» στο νομό Καρδίτσας

Η τεχνική εταιρεία ΜΕΤΩΝ Mελετητική-Κατασκευαστική ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης, την επίβλεψη και την κατασκευή του νέου Οινοποιείου “ΦΙΛΙΑ ΓΗ” στην περιοχή του χωριού Φιλία στο νομό Καρδίτσας.Ο φέρων οργανισμός του οινοποιείου αποτελείται τόσο από μεταλλικά στοιχεία όσο και από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Πρόκειται δηλαδή για μια σύγχρονη σύμμικτη κατασκευή που χαρακτηρίζεται τόσο για την δυνατότητα μεγάλων ελεύθερων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα όσο και για την μεγαλύτερη αντισεισμική της προστασία σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές από μπετόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οπλισμένο Σκυρόδεμα: C20/25
Μεταλλικά Στοιχεία: ΗΕΑ 320 / IPE 300
Θέρμανση: Αντλία Θερμότητας

Μελετητές: Κορομπίλιας Παναγιώτης – Νικολάου Μιχάλης – Μασούρας Μιχάλης

Χρόνος Μελέτης: 2014