Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή Ποιμνιοστασίου στο νομό Καρδίτσας

Η κατασκευή του Ποιμνιοστασίου στο χωριό Μέλισσα του νομού Καρδίτσας αποτέλεσε το πρώτο βιομηχανικού τύπου κτίριο που ανέλαβε το τεχνικό γραφείο Κορομπίλιας Παναγιώτης πριν την ίδρυση της εταιρείας.

Ο φέρων οργανισμός της κατασκευής αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα, δοκάρια και τεγίδες ενώ η θεμελίωση αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα με συνδετήριες δοκούς. Η εξωτερική επένδυση της κατασκευής αποτελείται από πάνελ 3Δ τα οποία εξασφαλίζουν θερμομόνωση παντός καιρού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οπλισμένο Σκυρόδεμα: C20/25
Μεταλλικά Στοιχεία: ΗΕΑ 200 / IPE 270 / L 5X70 / SHS 60X5
Θέρμανση: Αντλία Θερμότητας

Μελετητής: Κορομπίλιας Παναγιώτης

Χρόνος Μελέτης: 2012