Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή Διώροφης Κατοικίας στο χωριό Κανάλια του Νομού Καρδίτσας

Η κατασκευή της διώροφης κατοικίας στο γραφικό χωριό Κανάλια Καρδίτσας αποτέλεσε μια νέα-σύγχρονη κατασκευή με σεβασμό όμως στις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Ο φέρων οργανισμός της κατασκευής αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η εξωτερική επένδυση της κατασκευής αποτελείται από διπλό μπατικό τοίχο με εσωτερική θερμομόνωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οπλισμένο Σκυρόδεμα: C20/25
Θέρμανση: Ενεργειακό Τζάκι με αεραγωγούς

Μελετητής: Κορομπίλιας Παναγιώτης

Χρόνος Μελέτης: 2013