4 (1)

Αναπαλαίωση πέτρινου κτιρίου στο χωριό Ρεντίνας του Νομού Καρδίτσας

Η αναπαλαίωση της πέτρινης κατασκευής στο χωριό Ρεντίνας περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες.

  1. Αποξήλωση παλιάς στέγης και αντικατάσταση με καινούρια
  2. Υπερύψωση οροφής με οπλισμένο σκυρόδεμα
  3. Εξωτερική αμμοβολή με χρήση ικριωμάτων
  4. Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων με καινούρια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οπλισμένο Σκυρόδεμα: C20/25
Στέγη: Ξυλεία/ Ασφαλτόπανο/ Κεραμίδια KE.B.E.
Κουφώματα: Ενεργειακά Αλουμινίου Τύπου Ξύλου

Κατασκευαστής: Νικολάου Μιχάλης

Χρόνος Μελέτης: 2009