Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Παρέμβαση της τεχνικής εταιρείας ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική.

Χωρίς κτηνοτροφία κινδυνεύει να μείνει η Καρδίτσα μετά την έκδοση και την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αντιμέτωποι με τα γρανάζια της γραφειοκρατίας θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι πλέον οι κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας και όσοι μελλοντικά θα θελήσουν να απασχοληθούν στο τομέα της κτηνοτροφίας και της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Μέχρι και την έκδοση του Γ.Π.Σ. (9-11-2016) για τη δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως εφαρμοζόταν απαρέγκλιτα το Π.Δ. 24-5-85, το οποίο παραμένει σε ισχύ έως και σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την δόμηση Γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, Γεωργοπτηνοτροφικών κτιρίων, Κτιρίων υδατοκαλλιεργειών κ.λ.π. μετά και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κ.λ.π.).

Με την ψήφιση, ωστόσο, της μη δεσμευτικού χαρακτήρα μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού από το Δήμο Καρδίτσας και την έκδοση του υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/9-11-16 που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στη Δημοτική Ενότητα της Καρδίτσας, δεν περιλαμβάνεται σαφώς και ρητώς η δυνατότητα ανέγερσης και εγκατάστασης νέων κτηνοτροφικών κτιρίων, έστω και σε ορισμένες κτηνοτροφικές ζώνες, σε αντιδιαστολή με το Προεδρικό Διάταγμα που επιτρέπει γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια.

Επιπλέον, στο άρθρο 2 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού παράγραφος 1.4 στο οποίο γίνεται λόγος για την ΠΕΠ-4 «Αναδασμοί- Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)» αναφέρεται ότι στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μεταξύ άλλων ως χρήσεις α) κάθε είδους γεωργική εκμετάλλευση και β) οι χρήσεις του αγροτικού τομέα παραγωγής και της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στην παράγραφο 1.4 διαπιστώνονται, λοιπόν, οι στρεβλώσεις που προκαλεί η εγκεκριμένη μελέτη του Γ.Π.Σ. δεδομένου ότι επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες τόσο από την Υπηρεσία Δόμησης όσο και από τους επαγγελματίες μηχανικούς καθώς και τους χιλιάδες οικοπεδούχους αγροτεμαχίων που βλέπουν τις περιουσίες τους να υποβαθμίζονται.

Οι διαφορετικές ερμηνείες που προκύπτουν, συγκρούονται σε διαφορετικούς νόμους, καθώς για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο αγροτικός τομέας παραγωγής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κτηνοτροφία, για την Υπηρεσία Δόμησης ωστόσο αυτό δεν είναι σαφές, με αποτέλεσμα να προκύπτει σοβαρό ζήτημα για την μη δυνατότητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των αγροτεμαχίων.

Για να ξεπεραστεί ο συγκεκριμένος σκόπελος που δημιουργείται, χρήζει αδήριτης ανάγκης ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δόμησης Καρδίτσας να υποβάλλουν ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να αποσαφηνιστεί ότι σαφώς και ρητώς ο αγροτικός τομέας παραγωγής περιλαμβάνει την κτηνοτροφία προκειμένου έτσι να ξεμπλοκαριστεί το πρόβλημα.

Οι άλλες λύσεις που υπάρχουν είναι η τροποποίηση του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ως προς το Άρθρο 2 παράγραφος 1.4 όπου να αναφέρει ξεκάθαρα τη χρήση για κτηνοτροφικά κτίρια ή διαφορετικά η Υπηρεσία Δόμησης να εφαρμόζει απαρέγκλιτα το Π.Δ. 24/05/85 δεδομένου ότι το Γ.Π.Σ. δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την εφαρμογή του.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο Γ.Π.Σ. δεν προβλέπονται και άλλες χρήσεις στην ΠΕΠ-4 σε αντίθεση με το Π.Δ 24-05-85 με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στο μέλλον και νέα προβλήματα σε ιδιοκτήτες που θα επιθυμούν να επενδύσουν στο αγροτεμάχιο τους και θα μπλέκονται στις διαφορετικές ερμηνείες των Νόμων και στην ισχύ που έχουν.

(Πρώτη Δημοσίευση: Νέος Αγών 06/04/2017)

Δημήτρης Κορομπίλιας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

M.Sc. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Παρέμβαση της τεχνικής εταιρείας ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική στο ΑSTRA T.V. και στο δημοσιογράφο κ.Μαρέδη, αναλύοντας τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες υπαγωγής σε αυτά για επιδότηση έως 100%.

Εκπρόσωποι της εταιρείας:
Δημήτρης Κορομπίλιας Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
Μιχαήλ Μασούρας Interior Design

Μέτων ο Αθηναίος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο Μέτωνας ήταν Έλληνας μαθηματικός, αστρονόμος, γεωμέτρης και μηχανικός, ο οποίος έζησε στην Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Είναι περισσότερο γνωστός για τους υπολογισμούς που αφορούν τον επώνυμο Μετωνικό κύκλο, τον οποίο εισήγαγε το 432 π.Χ. στο σεληνιακό Αττικό ημερολόγιο.

Continue reading “Μέτων ο Αθηναίος”

Μονάδες Βιοαερίου

Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου.

Ο ελληνικός χώρος εμφανίζει αξιόλογες προοπτικές για την ανάπτυξη πρότυπων Κεντρικών Μονάδων Βιοαερίου (centralized biogas plants). Η ιδέα της κεντρικής μονάδας συνδυασμένης χώνευσης βασίζεται στην παραγωγή βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ), χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οργανικών αποβλήτων, που αποτελούνται κατά 80% από κτηνοτροφικά απόβλητα και κατά 20% από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, αστικά οργανικά απορρίμματα και λύματα βιολογικών καθαρισμών. Η κεντρική μονάδα εγκαθίσταται σε περιοχές με υψηλό δυναμικό αποβλήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους.

Continue reading “Μονάδες Βιοαερίου”