Τοπογραφικές Εργασίες

Η αποτύπωση τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για Αγορές-πωλήσεις-τακτοποιήσεις και οριοθετήσεις γής. Επιπλέον, για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας στα πλαίσια εφαρμογής του κτηματολογίου, κρίνεται απαραίτητη η σαφέστατη αποτύπωση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση κάθε τοπογραφικού διαγράμματος με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας και ολοκληρώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κλπ.

 

Διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

 • Δέκτες GPS διπλής συχνότητας γεωδαιτικών προδιαγραφών τύπου TRIMBLE και LEICA
 • Γεωδαιτικούς σταθμούς (Total Stations) διαφόρων επιπέδων ακρίβειας, μέσης και μεγάλης εμβέλειας τύπου LEICA με δυνατότητα μετρήσεων χωρίς στόχους (reflectorles)
 • Ηλεκτρονικούς χωροβάτες
 • Ψηφιακά και αναλογικά όργανα γωνιομετρήσεων
 • Αναλογικούς χωροβάτες υψηλής ακρίβειας για μετρήσεις καθιζήσεων με σταδίες Invar
 • Βοηθητικό εξοπλισμό για τοπογραφικές μετρήσεις και αποτυπώσεις.

Για την επεξεργασία των μετρήσεων, την συνόρθωση των γεωδαιτικών δικτύων και την απόδοση των τοπογραφικών αποτυπώσεων χρησιμοποιούμε σύγχρονα λογισμικά επίλυσης και συνόρθωσης δικτύων (Trimble Geomatics Office και Leica Geoffice), λογισμικά απόδοσης και σχεδιασμού τοπογραφικών διαγραμμάτων σε περιβάλλον Autodesk Autocad καθώς και εφαρμογές γραφείου σε περιβάλλον ArcGIS.

Υπεύθυνα, λοιπόν, αναλαμβάνουμε να διεκπαιρεώσουμε τις παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Εξαρτήσεις τοπογραφικών από συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87, ΗΑΤΤ)
 • Έλεγχο αρτιότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών
 • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
 • Χάραξη τεχνικών έργων
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.