Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά

Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Τα Φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε στέγη/δώμα κτηρίων, είτε στο έδαφος.
Με τις τελευταίες ρυθμίσεις της κυβέρνησης η αδειοδότηση νέων Φωτοβολταϊκών στο έδαφος βρίσκεται σε αναστολή ενώ η διαδικασία για τις στέγες/δώματα συνεχίζεται κανονικά. Η εγκατάσταση μπορεί να εμπίπτει είτε στο καθεστώς του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε Στέγη, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις μέχρι 10kW σε οικιακές στέγες ή στέγες μικρών επιχειρήσεων, είτε στο καθεστώς των αυτοπαραγωγών, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις σε βιομηχανικές/επαγγελματικές στέγες άνω των 10kW.

Τα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά:

  • Αποτελούν μια ασφαλή επένδυση που είναι ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.
  • Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και τη διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ. Ο ιδιοκτήτης του συστήματος επωφελείται από την πώληση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο. Σε όλα τα κράτη η τιμή πώλησης της ενέργειας αυτής καθορίζεται έτσι, ώστε το σύστημα να αποσβένεται σε εύλογο χρόνο και να αφήνει και ένα κέρδος στον ιδιοκτήτη του.
  • Δυνατότητα εγκατάστασης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού έχουν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ένα ακίνητο με νόμιμη άδεια με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε κάποιες εξαιρέσεις από την τοπική ΔΕΗ, ή την πολεοδομία.
  • Δυνατότητα εγκατάστασης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού έχουν όσοι έχουν στην κυριότητά τους ένα ακίνητο με νόμιμη άδεια με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε κάποιες εξαιρέσεις από την τοπική ΔΕΗ, ή την πολεοδομία.

Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική και οι συνεργάτες της, αναλαμβάνουν τις παραπάνω μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας, αποτύπωση χώρου εγκατάστασης, σχεδιασμό φωτοβολταϊκού με ειδικά προγράμματα, σύνθεση προτεινόμενου εξοπλισμού και προσφορά.

Έχοντας σαν στόχο την μέγιστη παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιούμε λογισμικά προσομοίωσης την κίνησης του ηλίου για την αποφυγή των σκιάσεων. Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται συνεχώς με σεμινάρια των εταιρειών κατασκευής των υλικών που χρησιμοποιούμε. Ένα από τα κομμάτια που επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα είναι και η ασφάλεια της όλης εγκατάστασης από υπερτάσεις κεραυνού. Και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε υλικά των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο της αντικεραυνικής προστασίας.

Σε περίπτωση που μας επιλέξετε θα παραλάβετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς και τις εγγυήσεις από μια εταιρία που δραστηριοποιείται πάνω από 12 χρόνια στο αντικείμενο.