Στατικές μελέτες

Ο σεισμός είναι το φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά την μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στα έργα υποδομών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη θέση στη λίστα με τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης.

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος ο αυστηρός αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών έτσι ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των πολιτών.

Είναι επιβεβλημένη λοιπόν η ανάγκη για σωστή αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών και κατά συνέπεια, η ανάγκη μιας απόλυτα σωστής στατικής μελέτης. Σωστή στατική μελέτη θεωρείται αυτή που εκπληρώνει τις απαιτήσεις ασφάλειας των Κανονισμών, χρησιμοποιώντας το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής.

Η εταιρεία μας, με τα άρτια καταρτισμένα στελέχη της, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών επίλυσης και των απαιτήσεων των σύγχρονων Κανονισμών (ΕΚΩΣ-ΕΑΚ, Eurocodes, ΚΑΝ.ΕΠΕ.), αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών, από τα πιο απλά κτήρια κατοικιών έως τα πλέον σύνθετα έργα, για:

  • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν)
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Σύμμικτες Κατασκευές
  • Ξύλινες Κατασκευές
  • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
  • Ανασχεδιασμό Υφιστάμενων Κατασκευών.

Εμπιστευτείτε γνώστες και όχι χειριστές των στατικών προγραμμάτων και αποφύγετε τραγικά λάθη με άλλοθι ή συνένοχο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Η επίλυση των κατασκευών γίνεται με τη χρήση της νόμιμης άδειας του στατικού λογισμικού FESPA της LH Λογισμικής

Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει επιπλέον τη δυνατότητα μελέτης υπαρχόντων κατασκευών με τους νέους ή παλαιότερους κανονισμούς αλλά και τον υπολογισμό απαιτούμενων ενισχύσεων.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, εξασφαλίζει την ρεαλιστική υλοποίηση μιας μελέτης.