Νομιμοποίηση-Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ελέγξτε – Δηλώστε – Κατοχυρώστε την ακίνητη περιουσία σας

Με τη δημοσίευση του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» στις 8 Αυγούστου 2013, δίνεται και πάλι η δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν και στη συνέχεια να νομιμοποιήσουν τις παραβάσεις στα ακίνητά τους, που έχουν ολοκληρωθεί προ τις 28.07.2011.

Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου γίνεται σε 2 φάσεις:

A’ ΦΑΣΗ

 • Ραντεβού στο ακίνητο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων ακινήτου
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος τακτοποίησης
 • Παράδοση αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων στον ιδιοκτήτη
 • Έκδοση παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής που πρέπει να πληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα
 • Μία ημέρα μετά την πληρωμή του παραβόλου, επιλογή του τρόπου εξόφλησης:
  1. Εφάπαξ με έκπτωση 20%
  2. Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 102 μήνες ή 17 εξάμηνα
  3. Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 84 μήνες ή 14 εξάμηνα
  4. Σε περίπτωση υπαγωγής στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ισχύος του νόμου, το πρόστιμο εξοφλείται σε 60 μήνες ή 10 εξάμηνα

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και ελάχιστη εξαμηνιαία δόση τα 300 ευρώ.

Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής των δόσεων του προστίμου

Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου μέσα στη διάρκεια ενός εξαμήνου, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

B’ ΦΑΣΗ

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται.

 1. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώροΤα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια:
  • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Κάτοψη χώρου
  • Τομές σε κλίμακα 1:100
  • Φωτογραφίες απ’ όλες τις όψεις
  • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87

  Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:

  • Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνίας
  • Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης
 2. Εγγραφα που χρειάζονται
  • Αίτηση ιδιοκτήτη
  • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
  • Εξουσιοδότηση – Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος
  • Ε9 (Το πιο πρόσφατο)
 3. Υπόλοιπα δικαιολογιτικάΤεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό απο το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:
  • 500 €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.
  • 500 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.
  • 1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.
  • 1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.
  • 2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.
  • 4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.
  • 8.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
  • 10.000 €  για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

  Το παράβολο συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στον νόμο (δηλαδή αφαιρείται από το πρόστιμο που θα προκύψει).

  Η αμοιβή αυτή προκύπτει έπειτα από συμφωνία του μηχανικού με τον πελάτη.

Απευθυνθείτε στην MΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική για έγκυρες απαντήσεις σε κάθε σας ερώτημα και για την πιο οικονομική και ολοκληρωμένη λύση.