Μελέτες – Οικοδομικές άδειες

Η μελετητική ομάδα της ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας κατασκευής.

Είτε πρόκειται για μια κατοικία, είτε για ένα συγκρότημα γραφείων – καταστημάτων, είτε για ένα κτίριο ειδικής χρήσης – μια βιομηχανία, ένα ξενοδοχείο, ή ένα νοσοκομείο – έχουμε τη λύση.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έγκαιρα τις μελέτες εφαρμογής μέσα από την προσαρμογή των μελετών της οικοδομικής άδειας στις τελικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποτυπώνουμε με ακρίβεια τις εκτελεσθείσες εργασίες και μετά την αποπεράτωση παραδίδονται πλήρη και λεπτομερή σχέδια του κτιρίου όπως κατασκευάστηκε.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) διαφέρουν ανάλογα με το είδος του κτιρίου.

Σε γενικές γραμμές απαιτούνται και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση τους, των κάτωθι μελετών:

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Τοπογραφική μελέτη
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτη φωτοτεχνίας
 • Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης
 • Μελέτη κλιματισμού-αερισμού
 • Μελέτη πυρασφάλειας
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων, π.χ. ανελκυστήρα
 • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού

Εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου, είναι πιθανό να απαιτούνται και περαιτέρω ειδικές μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης), όπως εδαφοτεχνική ή υδρογεωλογική.

Η μελέτη εφαρμογής είναι το πλέον κρίσιμο μελετητικό στάδιο, καθώς βελτιώνει την ποιότητα του έργου και μειώνει το κόστος του. Συχνά, για λόγους κόστους, οι μελέτες εφαρμογής απουσιάζουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την αύξηση του κόστους και την ταλαιπωρία του ιδιοκτήτη.

 

Τα οφέλη από τις μελέτες εφαρμογής είναι πολλαπλά:

Μπορούν να δοθούν σωστές οδηγίες στα συνεργεία, ώστε να αποφύγουμε εκ των υστέρων μετατροπές και επισκευές. Προϋπολογίζονται με ακρίβεια τα απαιτούμενα υλικά και οι αναγκαίες εργασίες, ώστε να μπορείτε να πάρετε λεπτομερείς προσφορές για την κατασκευή.

Επιλέγονται και προδιαγράφονται τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, γεγονός που οδηγεί σε ασφαλή και λειτουργικά κτίρια.

Τέλος, μόνο έτσι επιτυγχάνεται ακριβώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού έχετε εικόνα της τελικής κατάστασης του κτιρίου, πριν ακόμα κατασκευαστεί.

Τα σχέδια as built θα αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, η οποία για νέες κατασκευές υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνει τα 75 έτη, θα λάβουν χώρα πολλές μετατροπές και ανακαινίσεις. Χωρίς σχέδια δεν γνωρίζουμε τι βρίσκεται πίσω από τους τοίχους και τις κολώνες μας. Η ύπαρξη σχεδίων μας απαλλάσσει από άδικο κόπο αναζήτησης του τι έχει γίνει και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ασφάλεια και οικονομία στην επιθυμητή τροποποίηση.