Κατασκευές

Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και την επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων, αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου.

Στόχος είναι η δημιουργία κατασκευών υψηλής ποιότητας , το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από την άρτια επιλογή οικοδομικών υλικών αλλά και μέσω του συνδυασμού ποιότητας, οικονομίας και ταχύτητας περαίωσης της κατασκευής.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας δεσμεύεται σε κάθε στάδιο της κατασκευής, την συνεχή επίβλεψη του έργου από μηχανικό, την πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής καθώς επίσης και την πλήρη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και εφαρμογής.

Η εταιρεία μας υπεύθυνα αναλαμβάνει:

  • Κατασκευή δημοσίων έργων.
  • Κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών με το ¨Κλειδί στο χέρι¨
  • Κατασκευή επαγγελματικών χώρων και γραφείων
  • Κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και βιομηχανικών μονάδων
  • Κατασκευή σύμμικτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά στοιχεία
  • Κατασκευή παθητικών-βιοκλιματικών κτιρίων
  • Ανασχεδιασμό και ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων
  • Ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Εργασίες θερμομόνωσης και στεγάνωσης
  • Ανέγερση πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής.