Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων και η αναβάθμιση της κατοικίας σας σε μια σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική κατοικία, προϋποθέτει την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού παρεμβάσεων για την κατοικία σας.

Στη ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική αξιολογούμε την παρούσα κατάσταση της κατοικίας σας, προτείνουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις αναβαθμίζοντας ενεργειακά το κτίριο και τα συστήματά του.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι πελατοκεντρική. Σχεδιάζουμε με γνώμονα την κατάλληλη λύση ξεχωριστά για κάθε πελάτη μας . Αντιμετωπίζουμε το κτίριό σας συνολικά και προτείνουμε τεχνικά άρτιες και τεχνοοικονομικά βιώσιμες λύσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου σας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), που είναι απαραίτητο για κάθε Συμβολαιογραφική πράξη μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και για την ενοικίασή του. Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια και απαιτείται για κτήρια ή ιδιοκτησίες άνω των 50τ.μ..

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας ενεργειακός επιθεωρητής θα σας επισκεφτεί άμεσα για την έκδοση Πιστοποιητικού σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας είναι αυτή που θα σας δώσει τη λύση για την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης και ψύξης και τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης μέσα σε αυτό
  • Η αλλαγή του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα της εξοικονόμησης, καθώς συμφέρει μόνο για το διάστημα που τα νέα καύσιμα διατηρούνται στις ισχύουσες χαμηλές τιμές
  • Η βέλτιστη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με παράλληλη αναβάθμιση του κελύφους και χρήση ΑΠΕ (ηλιοθερμία, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά).

Οι επεμβάσεις που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Κατασκευή εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης
  • Θερμομόνωση στέγης ή δώματος
  • Στεγάνωση στέγης ή δώματος
  • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης
  • Εγκατάσταση συστημάτων ηλιοθερμίας
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας.

Κατασκευάζουμε όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις, για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο σας, στον ταχύτερο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος και όχληση για τους ενοίκους.

Η επιλογή της μεθόδου και των υλικών ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τα προβλήματα του κάθε κτηρίου.

Επωφεληθείτε από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου σας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και εργασίες για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, από την σύνταξη του φακέλου για την τράπεζα, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, μέχρι την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον πατώντας εδώ.