Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

 • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης
 • παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες),ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους
 • μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας
 • ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών (π.χ. κύρια κατοικία, δεύτερη κατοικία, εξοχικό κ.ά.) – φυσικά πρόσωπα – να τ’ αναβαθμίσουν ενεργειακά, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από ειδικό πραγματογνώμονα, τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

 • εώς και 70% επιχορήγηση του κόστους εργασιών
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • κάλυψη του κόστους του συμβούλου έργου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ξεκινώντας την αναζήτηση πληροφοριών για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, βρείτε παρακάτω μερικές βασικές πληροφορίες :

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του ενδιαφερόμενου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €60.000 ή το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν τα €80.000
 • το ακίνητο υφίσταται νόμιμα  (διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο)
 • το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης < €2.100/τ.μ.
 • το ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμερίσμα πολυκατοικίας, ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτίριο
 • το ακίνητο θα πρέπει να είναι κατοικία ή να έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία τα 3 τελευταία έτη
 • το ακίνητο έχει καταταχθεί με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • ο προϋπολογισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης δεν υπερβαίνει τα €15.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες κινήτρων με βάση τα εισοδήματά τους :

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα €12.000 ή τα €20.000 αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70%.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 : Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ €12.000 και €20.000 ή €40.000 και €60.000 αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ €40.000 και €60.000 ή €60.000 και €80.000 αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Διπλά τζάμια (συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά κ.λπ.) και κουφώματα
 • Μόνωση ταράτσας ή/και τοποθέτηση κελύφους
 • Θέρμανση: Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα / λέβητα με νέο πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Λοιπές παρεμβάσεις (σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακοί συλλέκτες, κ.λπ.)

Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου σας για την τράπεζα που συνεργάζεστε, την εκπόνηση του ενεργειακού πιστοποιητικού πρίν και μετά τις παρεμβάσεις όσο επίσης και την πλειοψηφία των εργασιών που θα απαιτηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.