Ανεμογεννήτριες

Η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του ανέμου (αιολική ενέργεια) μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες. Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία με τη σειρά τους περιστρέφουν ένα μοτέρ το οποίο παράγει ρεύμα. Το ρεύμα αυτό μπορεί να διοχετεύεται κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος (ΔΕΗ) ή να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές( αυτόνομο υβριδικό σύστημα) ή και να θερμαίνει νερό ( φορτίο εκτοπής με αντίσταση σε boiler).

Η ισχύς που μπορεί να δώσει μια ανεμογεννήτρια εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες:

    • Όσο μεγαλύτερα είναι τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς της. Διπλασιάζοντας το μήκος των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, τετραπλασιάζεται η ισχύς σε κάθε ταχύτητα ανέμου.
    • Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου (αιολικού δυναμικού), τόσο μεγαλύτερη η ισχύς. Με διπλάσια ταχύτητα ανέμου, οκταπλασιάζεται η ισχύς της ίδιας ανεμογεννήτριας. . Μια αποδοτική μικρή ανεμογεννήτρια συνήθως μπορεί να αποδώσει μέχρι το 30-35% της διαθέσιμης στον άνεμο ισχύος.

Στη ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την τοποθέτηση, τον έλεγχο-service και την παρακολούθηση των πιο σύγχρονων αναμογεννητριών της αγοράς, εξασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας καθώς επίσης αναλαμβάνουμε την εκπόνηση του επενδυτικού φακέλου για την αδειοδότηση και χρηματοδότηση της κατασκευής από επιλεγμένα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.