Μιχάλης Νικολάου

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1963.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολογίας στη Καβάλα.

Κάτοχος εργοληπτικού Πτυχίου (2ης Τάξεως)

Από το 1988 δραστηριοποιείται σε μηχανολογικές μελέτες και κατασκευές που αφορούν κυρίως το χώρο της Ενέργειας, των Ειδών Θέρμανσης & Υδραυλικών, του Φυσικού Αερίου, των Φωτοβολταϊκων (Ενέργειας & Θέρμανσης) καθώς και υπηρεσιών που αφορούν την «Ενεργειακή Επιθεώρηση» δηλαδή της Ενεργειακής Αξιολόγησης μιας Οικίας και την κατάταξη της σε μια κλάση.