Η εταιρεία


Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική αποτελεί μια νέα τεχνική εταιρεία, που έχει ως στόχο να παρέχει στους πελάτες της έργα υψηλής ποιότητας, μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο και πολύπλευρο συνδυασμό κλασσικών και μοντέρνων λύσεων.

Η εταιρεία ασχολείται με τη μελέτη και τη κατασκευή οικοδομικών έργων (κατοικιών, επαγγελματικών και βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε τεχνικού έργου με ειδικές οικοδομοτεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές απαιτήσεις.

Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική εδρεύει στη Καρδίτσα, αλλά οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Η εμπειρία, η υπευθυνότητα, οι άριστες γνώσεις και η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών της εταιρείας, εγγυώνται το σχεδιασμό και τη κατασκευή άρτιων τεχνικά και οικονομικά έργων υψηλής ποιότητας.