Δημήτρης Κορομπίλιας

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1988.

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός(2012) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (2015) στον ‘’Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών’’ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Μελέτη ανελαστικής συμπεριφοράς του Γεφυριού της Κόνιτσας με χρήση ανελαστικού προσομοιώματος για τοιχοποιία και εφαρμογή μεθόδων ενίσχυσης».

Μέλος Τ.Ε.Ε. από το 2013.

Διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσσαίων Επιχειρήσεων» ως διοικητικός ελεγκτής επενδυτικών προτάσεων (2014).